Stokiometri Larutan

بسم الله الرحمن الرحيم


STOKIOMETRI LARUTAN
1.       Persamaan Ion
Yaitu suatu cara pemaparan rekasi kimia yang melibatkan larutan elektrolit.
Contoh:
CO­2 (g) + 2NaOH(aq) -> Na­2CO3 (aq) + H2O(aq)
Persamaan ion: CO2 + 2Na+ + 2OH- -> 2Na+ + CO32- + H2O
(larutan elektrolit diuraikan)
Persamaan ion bersih: CO2 + 2OH- -> CO32- + H2O
(2Na+ di kedua ruas dihilangkan)

2.       Jenis Reaksi Penetralan
-          Asam + Basa -> Garam + Air
Contoh: HCl + NaOH -> NaCl + H2O

-          Oksida Asam + Basa -> Garam + Air
Contoh: SO3(aq) + 2KOH(aq) -> K2SO4(aq) + H2O(l)

-          Oksida Basa + Asam -> Garam + Air
Contoh: K2O + 2HCl -> 2KCl + H2O

-          Oksida Asam + Oksida Basa -> Garam
Contoh: CO2(g) + Na2O(aq) -> Na2CO3

3.       Deret Kereaktifan Logam (Deret Volta)
K-Ba-Ca-Na-Mg-Al-Mn-Zn-Cr-Fe-Cd-CO-Ni-Sn-Pb-H-Cu-Hg-Pt-Au

4.       Jenis Reaksi Redoks
-          Logam + Asam Kuat Encer -> Garam + Gas H2
Contoh: Zn(s) + H2SO4(aq) -> ZnSO4(aq) + H2

-          Logam + Garam -> Garam + Logam
Contoh: Zn(s) + CuSO4(aq) -> ZnSO4 + Cu(s)

5.       Jenis Reaksi Metatesis
Adalah reaksi pertukaran ion dua buah elektrolit.
-          Reaksi Pengendapan
Garam AX + Garam BY -> Garam AY + Garam BX
Contoh: Pb(NO3)2 + KI -> PbI2 + 2KNO3

-          Reaksi Pembentukan Gas
Garam AX + Asam HY -> Garam AY + Asam HX
Contoh: CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + H2O + CO2

Garam AX + Basa B(OH) -> Garam BX + Basa OH
Contoh: NH4Cl + NaOH -> NaCl + NH3 + H2O

No comments:

Silakan berkomentar, gunakanlah bahasa yang santun dan sopan serta sesuai dengan tulisan di atas