3 Tingkatan Amalan Fisik

AMALAN-AMALAN FISIK
  1.  Azh-Zhalim li Nafsih (orang yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri). Maksudnya adalah orang yang berbuat maksiat dengan meninggalkan amal yang telah diperintahkan kepadanya atau dengan berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah.
  2. Al-Muqtashid (orang yang memiliki tujuan). Maksudnya adalah orang yang senantiasa melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
  3. As-Sabiq bi Al-Khairat (orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya adalah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amal kewajiban dan sunnah-sunnah yang telah ditentukan kepadanya, selain itu juga meninggalkan amal yang haram dan makruh.

No comments:

Silakan berkomentar, gunakanlah bahasa yang santun dan sopan serta sesuai dengan tulisan di atas